Hizmetlerimiz - Acil Eylem Planı


6331 Sayılı "İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası" çerçevesinde, 18.06.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik" e göre; işveren, Acil Eylem Planını hazırlatmalı, bu plana göre gerekli tedbirleri almalı, personel eğitimlerini sağlamalıdır.

Ayrıca:

Diğer işyerlerinde;

  • Çok tehlikeli sınıf ise 2 yılda bir,
  • Tehlikeli sınıfta ise 4 yılda bir,
  • Az tehlikeli sınıfta ise 6 yılda bir acil eylem planını yenilemelidir.

Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlayarak;

  • Acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması,
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin yapılması,
  • Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilmesi,
  • Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi,
  • Acil durum müdahale prosedürlerinin oluşturulması ve dokümantasyon çalışmalarının yapılması,
  • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yapılması,

gibi çalışmalar, alanlarında uzman çalışanlarımız tarafından dikkatli ve titiz bir çalışma sonunda hazırlanır. Kroki oluşturulur ve Firmanın belitgin yerlerine aşılır.

Gazikent OSGB

Güvenliğiniz & Yaşamınız Bizim için Önemlidir.
Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Hayatı için; Önce İş Sağlığı & Güvenliği...