Hizmetlerimiz - Diğer Sağlık Personeli


6331 Sayılı "İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası" çerçevesinde, 20.07.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik" e göre; işveren, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak Diğer Sağlık Personeli bulundurmak zorundadır.

İşverenler, işlerinin tehlike durumlarına göre; 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika.

Diğer işyerlerinde;

  • Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
  • Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 9 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

Diğer Sağlık Personeli bulundurmak zorundadır. Alanında uzman olan Sağlık Personelimizin sunduğu bazı hizmetler;

  • İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekimi talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
  • İşçilerin sağlık ve kayıtlarını işe giriş /periyodik muayene formlarına yazmak,
  • İşyeri hekimi tarafından yapılan fiziki muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
  • İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
  • İşçilerin sağlık eğitimlerinde görev almak.

Gazikent OSGB

Güvenliğiniz & Yaşamınız Bizim için Önemlidir.
Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Hayatı için; Önce İş Sağlığı & Güvenliği...