Hizmetlerimiz - İş Sağlığı & Güvenliği Eğitimleri


6331 Sayılı "İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası" çerçevesinde, 18.06.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik" e göre; işveren, personele İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini vermek zorundadır.

İşverenler, işlerinin tehlike durumlarına göre;

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda bir defa en az 16 saat.
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda bir defa en az 12 saat.
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda bir defa en az 8 saat.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini çalışanlarına vermek zorundadır.

Kurumumuz işyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimlerini vermektedir.

1. Genel Konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.

2. Sağlık Konuları

 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İlkyardım

3. Teknik Konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma.

Gazikent OSGB

Güvenliğiniz & Yaşamınız Bizim için Önemlidir.
Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Hayatı için; Önce İş Sağlığı & Güvenliği...